Embajada en Vietnam

A. Thẩm quyền

D. Liên Hệ

C. Cán bộ

F. Nghỉ lễ

E. Giờ Làm Việc

HỢP TÁC FO.AR: LẦN THỬ NGHIỆM ĐẦU TIÊN TRONG DỰ ÁN NHÂN BẢN BÒ SỮA 6362

Tháng 11 năm 2015. Tiến sĩ Daniel Salamone và bà Romina Bevacqua, khoa Nông nghiệp trường Đại học Buenos Aires đã đến Việt Nam từ ngày 23 đến 27 tháng 11 để thực hiện giai đoạn 4 của dự án hợp tác FO.AR 6362, với mục tiêu đào tạo kỹ thuật về nhân bản bò sữa.

Các hoạt động của dự án trong giai đoạn này được tiến hành trong phòng thí nghiệm của Viện Chăn nuôi Quốc gia (NIAS) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD), đây cũng là đơn vị Việt Nam tiếp nhận dự án này.

Trong thời gian tập huấn lần này, các chuyên gia người Achentina cùng những đồng nghiệp Việt Nam đã thực hiện lần thử nghiệm đầu tiên về nhân bản tại phòng thí nghiệm của NIAS, đây chính là cơ hội để các chuyên gia Việt Nam áp dụng vào thực tế những kỹ thuật mà các chuyên gia Achentina đã hướng dẫn trong khuôn khổ dự án hợp tác này.