Embajada de la República Argentina en República Socialista de Vietnam

F. Nghỉ lễ

E. Giờ Làm Việc

D. Liên Hệ

C. Cán bộ

A. Thẩm quyền

 

C. Cán bộ

Juan Valle Raleigh | Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

Belén García Alcat | Đại biện lâm thời - Trưởng bộ phận Thương mại

Juan Pablo Volken | Trưởng bộ phận Lãnh sự - Trưởng bộ phận Văn hóa

Oscar Arturo Madina | Trưởng bộ phận Hành chính

 


 

 

 

 
 
Palacio San Martin